top of page

Panuntunan ng serbisyo

Mangyaring basahin nang mabuti ang Mga Tuntunin ng Serbisyong ito ('Mga Tuntunin', 'Mga Tuntunin ng Serbisyo') bago gamitin ang https://www.basmifipph.com website (ang 'Serbisyo') na pinamamahalaan ng Basmi FIP Philippines™ ('us', 'we ', o 'aming').

Ang iyong pag-access at paggamit ng Serbisyo ay nakakondisyon sa iyong pagtanggap at pagsunod sa Mga Tuntuning ito. Nalalapat ang Mga Tuntuning ito sa lahat ng bisita, user at iba pang nag-a-access o gumagamit ng Serbisyo.

Sa pamamagitan ng pag-access o paggamit ng Serbisyo, sumasang-ayon kang sumailalim sa Mga Tuntuning ito. Kung hindi ka sumasang-ayon sa anumang bahagi ng mga tuntunin, maaaring hindi mo ma-access ang Serbisyo.

Mga account
Kapag gumawa ka ng account sa amin, dapat kang magbigay sa amin ng impormasyon na tumpak, kumpleto, at napapanahon sa lahat ng oras. Ang pagkabigong gawin ito ay isang paglabag sa Mga Tuntunin, na maaaring magresulta sa agarang pagwawakas ng iyong account sa aming Serbisyo. Responsibilidad mong pangalagaan ang password na iyong ginagamit upang ma-access ang Serbisyo at para sa anumang mga aktibidad o aksyon sa ilalim ng iyong password, kung ang iyong password ay nasa aming Serbisyo o isang third-party na serbisyo. Sumasang-ayon ka na huwag ibunyag ang iyong password sa anumang third party. Dapat mo kaming ipaalam kaagad kapag nalaman mo ang anumang paglabag sa seguridad o hindi awtorisadong paggamit ng iyong account.

Mga Link sa Iba pang mga Web Site
Ang aming Serbisyo ay maaaring maglaman ng mga link sa mga third-party na web site o serbisyo na hindi pagmamay-ari o kontrolado ng Basmi FIP Philippines™. Ang Basmi FIP Philippines™ ay walang kontrol sa, at walang pananagutan para sa, nilalaman, mga patakaran sa privacy, o mga gawi ng anumang third party na mga web site o serbisyo. Kinikilala at sinasang-ayunan mo pa iyon Ang Basmi FIP India™ ay hindi mananagot o mananagot, direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na dulot o pinaghihinalaang sanhi ng o kaugnay ng paggamit o pag-asa sa anumang naturang nilalaman, mga kalakal o serbisyo na magagamit sa o sa pamamagitan ng anumang naturang web mga site o serbisyo. Lubos naming ipinapayo sa iyo na basahin ang mga tuntunin at kundisyon at mga patakaran sa privacy ng anumang mga third-party na web site o serbisyo na binibisita mo.

Namamahalang batas
Ang Mga Tuntunin na ito ay pamamahalaan at bigyang-kahulugan alinsunod sa mga batas ng Pilipinas, nang walang pagsasaalang-alang sa salungat nito sa mga probisyon ng batas. Ang aming kabiguan na ipatupad ang anumang karapatan o probisyon ng Mga Tuntuning ito ay hindi ituturing na pagwawaksi ng mga karapatang iyon. Kung ang anumang probisyon ng Mga Tuntuning ito ay pinaniniwalaang hindi wasto o hindi maipapatupad ng hukuman, ang natitirang mga probisyon ng Mga Tuntuning ito ay mananatiling may bisa. Binubuo ng Mga Tuntuning ito ang buong kasunduan sa pagitan namin tungkol sa aming Serbisyo, at pinapalitan at pinapalitan ang anumang mga naunang kasunduan na maaaring mayroon kami sa pagitan namin tungkol sa Serbisyo. Mga Pagbabago

Inilalaan namin ang karapatan, sa aming sariling paghuhusga, na baguhin o palitan ang Mga Tuntuning ito anumang oras. Kung materyal ang isang rebisyon susubukan naming magbigay ng hindi bababa sa 30 araw na abiso bago magkabisa ang anumang bagong tuntunin. Ang bumubuo ng isang materyal na pagbabago ay tutukuyin sa aming sariling paghuhusga. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-access o paggamit sa aming Serbisyo pagkatapos na maging epektibo ang mga pagbabagong iyon, sumasang-ayon kang sumailalim sa mga binagong tuntunin. Kung hindi ka sumasang-ayon sa mga bagong tuntunin, mangyaring ihinto ang paggamit ng Serbisyo.

Makipag-ugnayan sa amin
Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa mga tuntuning ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin .

bottom of page